Vrijwaring

Gegevens en informatie worden uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden en zijn niet bestemd voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Noch wij, noch een van de gegevens of inhoud toeleverende bedrijven, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of vertragingen van de inhoud, dan wel voor enige actie die wordt genomen met betrekking daarop. Door onze website te bezoeken, zegt de bezoeker toe, de daarin aangetroffen informatie niet door te geven. Wij leveren, speciaal ten behoeve van u, op de klant aangepaste koppelingen naar geselecteerde bedrijven. Wij onderschrijven noch doen aanbevelingen nopens de diensten van andere bedrijven. Het door u gekozen bedrijf, is uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor diens diensten aan u, de gebruiker. Wij verwerpen elke aansprakelijkheid voor eventuele schade, dan wat voor kosten dan ook, voortkomend uit dan wel in een of andere vorm verband houdend met uw gebruik van onze diensten.

 
Sint-Pietersstatiedreef 57 | 8000 Brugge | Ondernemingsnummer:0434.102.417.
Telefoon: +3250 32 33 92 | GSM:+32475 75 22 96 | mail:info@yts.be
  Site Map